การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกนิวเดลี

การปูทางเพื่อเติมเต็มกลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศที่ยากจนที่สุด และที่กำลังพัฒนาขององค์การการค้าโลกมีความสามารถ ได้เตรียม ณ การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกกรุงนิวเดลี ซึ่งเรียกร้องให้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้การผ่อนผันและความยืดหยุ่นของความตกลงการค้าทั่วโลกต่างๆและต่อยอดระบบการค้าพหุภาคีภายใต้การเอื้ออาทรขององค์การการค้าโลก การประชุมกรุงนิวเดลีที่เพิ่งสิ้นสุดลงเพื่อทำลายจุดตันในการเจรจาต่อรองการค้าองค์การการค้าโลก ที่กำลังต่อเนื่อง ในขณะที่อนุรักษ์ลักษณะที่บริสุทธิของพหุภาคีนิยม ได้จัดโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 22 ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ค่อยๆปรากฏชัด ณ องค์การการค้าโลก และสำรวจลู่ทางเพื่อทำงานกับสมาชิกทั้งหมดเพื่อต่อยอดระบบการค้าทั่วโลก ท่าทีของรัฐบาลทรัมป์ต่อการคัดค้านการแต่งตั้งสมาชิกคณะพิจารณาคดีอุทธรณ์ขององค์การการค้าโลกเพื่อแก้ไขกรณีพิพาทถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยผู้แทน สมาชิกทั้งหมดขององค์การการค้าโลกจะต้องเชื่อมต่อในเชิงสร้างสรรค์โดยปราศจากการชะลอตัวในการบรรจุตำแหน่งที่ว่างลงในคณะพิจารณาคดีอุทธรณ์ในขณะที่สานต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกลไกการแก้ไขกรณีพิพาท
รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์อินเดีย ตั้งข้อสังเกตในระหว่างการปะชุมว่า การปะชุมมีความสำคัญ เพราะการทุเลาชั่วคราวจากความตึงเครียดทางการค้าในบรรดาประเทศค้าขายส่วนใหญ่ พร้อมกับแนวโน้มการตั้งกำแพงภาษีศุลกากรสูงชูหัวที่อัปลักษณ์ทิ่อื่นซึ่งมีท่าทีจะตอร์ปิโดผลกำไรของการค้าเสรีและยุติธรรมที่กระตุ้นความมั่งคั่งของโลกยุคหลังสงครามเป็นเวลาหลายทศวรรษ นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์อินเดียยังย้ำยืนยันในสมัยเปิดประชุมระดับรัฐมนตรีว่า ประชาชน 7.3 พันล้านคนที่อาศัยอยู่ในโลกที่กำลังพัฒนาไม่ควรสูญเสียผลประโยชน์ของการเติบโต ด้วยเหตุที่องค์การการค้าโลกเป็นสถาบันซึ่งจัดการกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาและการเติบโตของประเทศผ่านการค้าแต่ใช่ผ่านความช่วยเหลือไม่
ในขณะกล่าวซ้ำความวิตกกังวลทำนองเดียวกันนี้ นายโรเบิร์ต อเซเวโดผู้อำนวยองค์การการค้าโลกสรุปส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่กำลังต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกและบอกที่ชุมนุมว่า “นี้เป็นองค์กรของเรา….ท่านจะต้องแสดงความคิดเห็นในระหว่างการอภิปราย” นอกจากนี้ ผู้อำนวยองค์การการค้าโลกยังให้ภาพรวมของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับเสาทั้งหมดสามเสาขององค์การการค้าโลก คือ การติดตามผล การแก้ไขกรณีพิพาทและการเจรจาต่อรอง
ถึงแม้ว่ากลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกันจะให้เวลาเพิ่มกับประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยการพัฒนาเพื่ออนุวัตตามกฎการค้าขายพหุภาคี นายโรเบิร์ต อเซเวโดผู้อำนวยองค์การการค้าโลกเผยว่ากลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกันจะต้องเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่องรองรับทางตัน
นายโรเบิร์ตฯเผยว่าวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไปข้างหน้าจะต้องมีความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าตรงที่ประเทศทั้งหลายอาจตั้งมาตรฐานของตนเองได้ แต่หลายประเทศรวมทั้งอินเดียและจีน กล่าวว่าบทบัญญัติของกลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกันเป็นสิทธิของประเทศที่กำลังพัฒนาที่จะต้องอนุรักษ์และเติมเต็มในความตกลงทั้งในอดีตและปัจจุบันขององค์การการค้าโลก สมาชิกห้าประเทศ คือ Kazakhstan, Turkey, Argentina, Brazil และ Guatemala ไม่ลงนามในแถลงการณ์ร่วม อย่างไรก็ตามผู้แทนถาวรของอินเดียประจำองค์การการค้าโลก นายเจ เอส ดีปัก ยืนยันว่า”จุดยืนของอินเดียต่อกลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกันนั้นเด่นชัดมากและไมรเชื่อในการจัดประเภทของประเทศอีกต่อไป
ถึงแม้ว่าการปะกาศร่วมระดับรัฐมนตรีไม่ได้เอ่ยถึงข้อตกลงหลากฝ่ายที่กำลังต่อเนื่องในเรื่องการพาณิชย์อีเล็กทรอนิค ที่องค์การการค้าโลกในบรรดาสมาชิก 75 ประเทศ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของอินเดีย แต่ได้เอ่ยถึงความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเติมเต็มกระบวนการพหุภาคีเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ที่เจาะลึกการพัฒนาซึ่งจะส่งผลต่อยอดระบบการค้าพหุภาคีและสอดประสานกับกฎขององค์การการค้าโลก แน่ละการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกกรุงนิวเดลีได้อัดฉีดพลวัตและชี้แนะแนวทางไปสู่การเป็นสถาบันทั่วโลกซึ่งจะเอื้ออาทรต่อการค้าระหว่างประเทศ