ความเป็นหุ้นส่วนเชิงความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย: การบรรลุจุดสุดยอดใหม่

อินเดียย้ำยืนยันความรับผิดชอบต่อความร่วมมือด้านการพัฒนากับประเทศหุ้นส่วนที่ยึดความเสมอภาคและความเคารพอธิปไตยของกันและกันเป็นหลัก  เมื่อเร็วๆนี้อินเดียได้เริ่ม อี-วิทยา ภารตี และอี-อโรคยา ภารตี นอกเหนือไปจากโครงการแพทยศาสตร์ทางไกลสำหรับแอฟริกาซึ่งปรากฏว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดซึ่งกำลังดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นที่ระลึก 55 ปีแห่งความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย

โครงการเหล่านี้จะช่วยทำให้นักศึกษาแอฟริกันสามารถเข้าถึงการศึกษาอินเดียที่สำคัญที่สุดผ่านประเทศของตนเอง และเสนอให้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อินเดียกับหมอแอฟริกันและคนไข้ด้วย  ความร่วมมือด้านการพัฒนามีบทบาทสำคัญในนโยบายต่างประเทศของอินเดีย และประเทศมีความรับผิดชอบต่อการเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่แน่วแน่และเชื่อถือได้โดยการแชร์ประสบการณ์ด้านการพัฒนามาเป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร. เอส ชัยศังกร กล่าวในขณะกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสเป็นที่ระลึก 55 ปีแห่งความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย

ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจเป็นการริเริ่มสำหรับประเทศแอฟริกาทั้งหมด 54  ประเทศ    ตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี เพื่อถือเอาประโยชน์ของการปฏิวัติทางดิจิทัลของอินเดียสำหรับคนหนุ่มสาวแอฟริกัน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความร่วมมือด้านการพัฒนาและนโยบายต่างประเทศของอินเดีย ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจและการริเริ่มการสร้างสมรรถภาพอืนอีกทำให้ความเชื่อของอินเดียเป็นรูปธรรมเพราะการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของโลกแบ่งแยกไม่ได้และอินเดียพร้อมที่จะมีบทบาทโดยการแชร์ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการและการพัฒนามาเป็นเวลาหลายทศวรรษ

ความจริง การริเริ่มใหม่ๆมีความสำคัญตามถ้อยแถลงของดร.ชัยศังกร ที่ว่า “ประเทศทางใต้ทั้งหมดเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญสำหรับอินเดีย” อินเดียและแอฟริการวมกันเป็นตัวแทนความปรารถนาของประชาชน 6.3 พันล้านคนของโลก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “หลายประเทศมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายศตวรรษผ่านการค้าขาย หรือวัฒนธรรม” และบรรพบุรุษของเราได้ดิ้นรนต่อสู้ร่วมกันเพื่อต่อต้านพันธนาการเกี่ยวกับอาณานิคม ในปัจจุบัน การค้าสองทางอยู่ที่ประมาณ 220 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในระยะ 55 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจเป็นพาหนะนำไปสู่การแชร์ประสบการณ์หลากหลายของอินเดียในเรื่องการเติบโตและการพัฒนาผ่านการสร้างสมรรถภาพและฝึกเข่าหน้าที่รัฐบาลและผู้มีวิชาชีพกว่า 200,000 คนจากประเทศหุ้นส่วน 161 ทางใต้ทั้งหมดในสถาบันที่สำคัญที่สุดของอินเดีย นอกจากนี้อินเดียยังให้ทุนการศึกษาประมาณ 12,000 ทุนทุกๆปีกับผู้มีวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพอนามัย เกษตรกรรม การปกครอง การประกอบวิสาหกิจ การพลังงาน รัฐสภาศึกษา เป็นต้น

ความร่วมมือด้านการพัฒนาและการสนับสนุนของอินเดียต่อจุดประสงค์ของพหุภาคีนิยมสะพัดจากปรัชญาแห่งการเชื่อมต่อระหว่างกันและการพึ่งพาอาศัยกันและกันซึ่งสะท้อนให้เห็นข้อผูกพันต่อภาษิต “วาสุเทวะ กุตุมพะกัม” (โลกใบนี้เป็นครอบครัวเดียวกัน) ดร.ชัยศังกร กล่าว

การประกาศต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจได้กระทำระหว่างการเยือนทวิภาคีเมื่อเร็วๆนี้ และ ณ การเชื่อมต่อพหุภาคีต่างๆ เป็นต้นว่า ฌคราการห้าเหลี่ยเศรษฐกิจ (BIMSTEC)  อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจแคริบเบียน   ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าว ความพยายามสร้างสมรรถภาพสอดรับลำดับความเร่วด่วนระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านอันดับบแรก และแอฟริกาเป็นศูนย์กลาง

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจ ประเทศหุ้นส่วน 161 ประเทศในเอเชีย ยุโรป เอเชียกลาง แอฟริกาและลาติน อเมริกา ได้เชิญมามีส่วนร่วมในประสบการณ์ด้านการพัฒนามาเป็นเวลากว่าเจ็ดทศวรรษของอินเดีย ตั้งแต่การก่อตั้ง  โครงการนี้ ได้ใช้เงินมากกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐฯและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้มีวิชาชีพหลายพันคนจากทั่วโลก

อินเดียตระหนักดีว่า ประเทศกำลังพัฒนาได้รับประสาทพรด้วยธรรมชาติหลากหลาย แต่เผชิญกับสิ่งท้าทายทำนองเดียวกันและทำให้กังวลใจ เช่น การไม่สมดุลด้านทรัพยากรประชากร ความไม่เสมอภาคที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับความปรารถนาของคนหนุ่มสาวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เนื่องจากสิ่งท้าทายดังกล่าวนี้ เราจำเป็นที่จะต้องยืดขยายความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือและสอดประสานกันเพิ่มขึ้นเพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ดร.ชัยศังกร กล่าว