อินเดียต่อยอดความสัมพันธ์กับคอโมโรสและเซียร์ราลีโอน

นายเอ็ม เวงเกียะ นัยดู รองประธานาธิบดีอินเดียเยือนคอโมโรสและเซียร์ราลีโอน ในความพยายามที่จะต่อยอดความสัมพันธ์กับทวีปแอฟริกา  ในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางทะเล อินเดียพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้ากับประชาชนคอโมโรส และปรารถนาที่จะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ถาวรของคอโมโรส

รองประธานาธิบดีอินเดียได้มรกรเจรจากับประธานาธิบดี Azali Assoumani  ทั้งสองผู้นำ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นต่างๆและเห็นพ้องที่จะยืดขยายการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจทวิภาคีในด้านสาธารณสุข พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงทางทะเล ฯลฯ

บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศได้ลงนามความตกลงที่สำคัญว่าด้วยสาธารณสุขและวัฒนธรรมยังได้ลงนามด้วยเช่นกัน  อินเดียและคอโมโรสตัดสินใจที่จะยกเว้นกันและกันจากความต้องการวีซาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางการทูตและเจ้าหน้าที่ในการเยือนระยะสั้น

นอกจากนี้ อินเดีย ยังได้ขยายความร่วมมือในรูปของการให้วงเงินกู้ที่ 41.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า 18 เมกะวัต ที่โมโรนี และข้อเสนอเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพภายใต้การช่วยเหลือได้ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

อินเดียได้มอบยารักษาโรคมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ข้าว 1000 เมตริกตัน เงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯสำหรับเรือสกัดกั้นและอุปกรณ์การขนส่งอีก 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่านั้น ได้ประกาศให้วงเงินกู้ที่ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจัดซื้อเรือสกัดกั้นความเร็วสูง  ทั้งสองประเทศตกลงในเรื่องการศึกษาทางไกล และการแพทย์ทางไกล-อีวิทยา ภารตี และอี อโรคยา ภารตี 

อินเดียและคอโมโรสมีความเหมือนกันในเรื่องวิธีการเข้าถึงปัญหาที่สำคัญส่วนมากที่กำลังเผชิญหน้าประชาคมโลก และสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อเนื่งในเวทีพหุภาคีต่างๆ  อินเดียขอบคุณคอโมโรส สำหรับการสนับสนุนการต่อสู้การก่อการร้าย ตลอดทั้งการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงและสืบสานการสนับสนุนอินเดียเป็นสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ

อินเดียตอกย้ำความพร้อมที่จะยืดขยายการสนับสนุนรอบด้านเพื่อการเติบโตและการพัฒาคอโมโรส ภายใจขอบขายแห่งความสามารถ และตามลำดับความเร่งด่วนของรัฐบาลคอโมโรส

รองประธานาธิบดีอินเดียเยือนเซียร์ราลีโอน ในช่วงที่สองของการเยือนสองชาติ ซึ่งทั้งนี้เป็นการเยือนเซียร์ราลีโอนระดับสูงครั้งแรกจากอินเดีย  ทั้งสองประเทศแชร์ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและฉันทไมตรีที่ยึดค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นหลัก ความสัมพันธ์นี้ทนุทนอมตามหลักการความไว้วางใจ ความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

อินเดีย แสดงความยินดีกับเซียร์ราลีโอนในเรื่องการทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงซึ่งเห็นได้ชัดจากการเลือกตั้งโดยสันติวิธีห้าครั้ง และการเปลี่ยนถ่ายอำนาจสามครั้ง รองประธานาธิบดีอินเดียแสดงความยินดีกับประธานาธิบดี Bio ในการได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเซียร์ราลีโอน ปีที่ผ่านมา

อินเดียมรการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดมากกับเซียร์ราลีโอน และมีบทบาทสำคัญในการทำให้สันติภาพและเสถียรภาพประสบความสำเร็จในเซียร์ราลีโอน  อินเดียเป็นหนุ่งในบรรดาประเทศแรกที่ส่วทหารไปร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในเซียร์ราลีโอน 

รองประธานาธิบดีอินเดียได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดี Julius Maada Bio เกี่ยวกับมุมมองที่สำคัญทั้งหมดของความสัมพันธ์ทวิภาคี และเรื่องผลประโยชน์ร่วมกับระดับโลกและภูมิภาค ทั้งสองผู้นำได้แสดงข้อผูกพันต่อการต่อยอดความสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ

ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้าน เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการวรางขีดความสามารถ ฯลฯ นอกจากนี้ อินเดียส่งเสริมให้บริษัทอินเดียลงทุนในประเทศนี้

อินเดียมีข้อผูกพันต่อการเป็นหุ้นที่เชื่อถือได้ของเซียร์ราลีโอนในช่วงวิถีของการพัฒนา ความร่วมมืด้านการพัฒนาของอินเดียกับเซียร์ราลีโอน ผ่านวงเงินกู้จนถึงปัจจุบันนี้ที่217.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ  บันทึกความเข้าใจและความตกลง หลายฉบับได้ลงนาม ซึ่งรวมถึงความตกลงวงเงินกู้ที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการรพัฒนาชลประทาน ที่ Tomabum เพื่อการพอเพียงในการผลิตข้าว  อินเดียฟื้นฟูวงเงินกู้ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯสำหรับโครงการน้ำดื่ม

บันทึกความเข้าใจได้ลงนามเพิ่อการมีส่วนร่วมของเซียร์ราลีโอนในการศึกษาทางไกล และการแพทย์ทางไกล-อีวิทยา ภารตี และอี อโรคยา ภารตีของอินเดีย ทั่วแอฟริกา อินเดียจะริเริ่มขั้นตอนในเร็วๆนี้เพิ่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเซียร์ราลีโอน  ยิ่งไปกว่านี้ อินเดียจะส่งข้าว 1000 เมตริกตันให้กับเซียร์ราลีโอน ในเดือนที่จะมาถึง เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิต