อินเดียยังคงหนักแน่นในเรื่องการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค

การเจรจาต่อรองเพื่อทำให้การเจรจาเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค เป็นจริงคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องอี่นๆอีก ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายน ซึ่งทั้งนี้จะปูทางสำหรับการลงนามข้อตกลงเป็นทางการ  ในเดือนมิถุนายน 2020   นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและการประชุมที่เกี่ยวข้องอี่นๆอีก ที่กรุงเทพฯ ต้นเดือนหน้า  การเจรจาเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคจะเป็นประเด็นสำคัญของระเบียบวาระการประชุมด้วยเช่นกัน

การเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค-ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนสิบประเทศและคู่เจรจา 6 ประเทศ คือ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และจีน เข้าร่วม ได้เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 การเจรจาต่อรองพหุภาคีหลายรอบซึ่งอาเซียนนำทางได้จัดขึ้นในระยะเจ็ดปีที่ผ่านมา

การประชุมครั้งล่าสุดของค่ายการค้าระดับภูมิภาคนี้เสร็จสิ้นลงสัปดาห์นี้ที่กรุงเทพฯ กว่า 80 เปอร์เซนต์ของข้อต่อรองได้เสร็จสิ้น  ตามที่รายงาน ประเทศเจรจาต่อรองได้เห็นพ้องกันในข้อตกลง 185 ในจำนวน 225 ข้อ  ซึ่งแต่ละข้อให้ความสำคัญกับปัญหาหลักสามประเด็น คือ สิ้นค้า การบริการ และการลงทุน

การเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคปรากฏว่าเป็นหลักสำคัญของการเจรจาด้านเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและประเทศคู่เจรจารวมทั้งอินเดีย การมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคยังถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ “นโยบายมุ่งตะวันออก” ของอินเดีย ทันทีที่เป็นจริง การเจรจาต่อรองดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ประเทศที่มีส่วนร่วมเข้าสู่การค้าที่ราบรื่นและต่อเนื่องโดยการนำการยืนยันได้และเสถียรภาพไปสู่ความสัมพันธ์ทางการค้าภายในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ถนนมุ่งสู่การตกลงขั้นสุดท้ายของการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคซึ่งเป็นที่น่าพอใจนั้นแบกรับปัญหาที่ละเอียดอ่อน  การเข้าถึงตลาดและสินค้าที่มีการป้องกัน เป็นปัญหาหลักของความไม่ลงรอยกันในบรรดาประเทศที่มีส่วนร่วม ในเรื่องความกังวลเฉพาะ ได้แก่ปัญหาแปดประเด็นซึ่งการเจรจาระดับรัฐมนตรีมีความจำเป็นก่อนหน้าการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคสามารถตกลงกันในขั้นสุดท้าย  ขั้นตอนการแก้ไขความขัดแย้ง การพาณิชย์อีเล็กทรอนิค และกฎแหล่งกำเนิดสินค้าปรากฏว่า เป้นความกังวลที่สำคัญสำหรับอินเดีย

ณ การประชุมระดับรัฐมนตรี ที่กรุงเทพฯ  นายปิยุศ โคยาล รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์เป็นผู้แทนอินเดีย แต่การประชุมไม่สามารถสนองวัตถุประสงค์ เพราะปัญหาที่คงค้างส่วนมากยังคงแก้ไม่ได้ ทั้งนี้ไม่มีความเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเนื้อหาของปฏิญญาร่วมในเรื่องการประชุมการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค

อินเดียเชื่อมต่อกับฝ่ายเจรจาต่อรองอื่นๆเพื่อการแก้ปัญหาซึ่งเป็นที่พึ่งพอใจระหว่างกัน ซึ่งแสดงว่า อินเดียมีข้อผูกพันต่อความเชื่อที่หนักแน่นในการจัดการค้าระดับภูมิภาคที่ยึดกฎสมเหตุสมผลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ความกังวลของอินเดียเชื่อมต่อโดยตรงกับการเข้าถึงตลาดที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศ เช่น จีน จะเข้าถึงตลาดอินเดีย  จีนมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการตกลงขั้นสุดท้ายเรื่องการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคที่รวดเร็ว เพราะจะให้ระยะเบียงเบนกับปักกิ่งในสงครามการค้าที่กำลังต่อเนื่องกับสหรัฐฯโดบการเข้าถึงตลาดอินเดียมากขึ้น

ถึงแม้ว่าการจำกัดการนำเข้าที่ใช้ในบางภาคมีการป้องกันภาคที่อ่อนแอในแง่ของจีนก็ตาม แต่ประเด็นเดียวกันนี้อาจจะไม่เป็นความจริงยุคหลังการเจรจาต่อรองเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค ยิ่งไปกว่านี้ อินเดียขาดดุลการค้ากับจีนจำนวนมากกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ    จีนเสนอที่จะจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อจัดการกับความกังวลของอินเดีย  ภาคย่อยของเศรษฐกิจอินเดียเชื่อมต่อโดยตรงกับประชากรในชนบท เช่น ฟาร์มนม เป็นต้นจะเปราะบางต่อหน้าอุตสาหกรรมฟาร์มนมที่มรการแข่งขันอย่างยิ่งของ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

อินเดียมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาคแต่มีเงื่อนไขว่า กลไกป้องกันที่เสนอไว้ของอินเดียจะรวมเข้าในข้อตกลง  การป้องกันดังกล่าวนี้ หมายความถึงการรับรองว่า กลุ่มชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมของอินเดีย และภาคที่อ่อนแอของเศรษฐกิจอินเดีย โดยเฉพาะกสิกรรายย่อย และอุตสาหกิจขนาดกลางและเล็กจะไม่ได้รับผลกระทบ ในขณะตอกย้ำวิธีการของรัฐบาล นายปิยุศ โคยาล รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์ กล่าวว่า “ผลประโยชน์รอบด้านของอุตสาหกรรมภายในประเทศและคนอินเดียจะต้องพิทักษ์ก่อนที่ประเทศจะปฏิบัติตามความตกลงการค้าเสรี  อินเดียจะทำให้แน่ว่า “ผลประโยชน์รอบด้านของชาติ ไม่ว่าจะเป็นการบริการ หรือ การลงทุน ก็ตาม จะต้องพิทักษ์”

อินเดียยังคงความคงสันคงวาในการค้นหาดุลภาพที่ดีเลิศระหว่างการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนอินเดียพร้อมกับการจัดเตรียมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระดับภูมิภาคและพหุภาคี