ความสำคัญของการ์ตาร์ปูร์

ทุกๆวัน ชาวซิกข์อธิษฐานเพื่อการเดินทางไปไหว้ปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกทำไม่ให้เข้าถึงเพราะการแบ่งแยกอินเดีย  การ์ตาร์ปูร์ ซาฮิบ เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำรวี ตรงที่ท่านคุรุ นานัก ใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานานสิบแปดปีและดับสังขาร ณ ที่นี่ อยู่ห่างจากชายแดนระหว่างประเทศเพียงสี่กิโลเมตรเท่านั้น และสามารถมองเห็นได้จากอินเดียการเปิดระเบียงจะอนุญาตให้ผู้แสวงบุญจำนวนพันๆเดินทางไปไหว้ทุกวัน และจะเป็นความสุขใจทางอารมณ์และจิตวิญญาณของคนจำนวนล้านๆ

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดีทำพิธีเปิดด่านรวมของระเบียงการ์ตาร์ปูร์ ซาฮิบ  ณ เดรา บาบา นานัก อำเภอคุรุทาสปุร์ รัฐปัญจาบ อินเดีย และกล่าวว่า เวลานี้จะเป็นการสะดวกสำหรับผู้แสวงบุญจะเดินทางไปไหว้ ดารบา ซาฮิบ คุรุทวาระ   คณะผู้แทนระดับสูงซึ่งประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรี ดร. มันโมหัน ซิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงแปรรูปอาหาร นางหรรสิมรัต กอร์ และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเมือง นายหรรทีป ซิงห์ ปุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้แสวงบุญชุดแรกจากอินเดียที่เดินทางไปไหว้ ดารบา ซาฮิบ คุรุทวาระ

การฉลองครบรอบ 550 ปีแห่งวันคล้ายวันเกิดของท่านคุรุ นานัก เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการไต่ตรอง การค้นพบใหม่ และการตอกย้ำคำสอนที่สำคัญซึ่งท่านฝากไว้โดยเฉพาะที่การ์ตาร์ปูร์ ตรงที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานานสิบแปดปี ภายหลังจากการจาริกต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษเพื่อเทศนาสั่งสอนสัจธรรม สัมมาอาชีวะ เมตตาธรรม และความเสมอภาคในหมู่คนทั้งหลาย และลักษณะที่แท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหลายในสกลโลก และพิธีสักการะบูชา  ท่านสนทนาธรรมกับผู้รู้ของลัทธิและศาสนาทั้งหมด และปัดเป่าความหลงงมงายและอันธการ โดยไม่ยอมรับการอภิเนษกกรมณ์และการประกอบพิธีทางศาสนาที่เปล่าประโยชน์

ที่การ์ตาร์ปูร์ ท่านคุรุ นานัก ได้ให้สัณฐานที่เน้นในทางปฏิบัติกับคำสอนที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ท่านใช้ชีวิตเยี่ยงผู้ครองเรือนและประกอบอาชีพเป็นกสิกร  ชุมชนผู้ติดตามท่านได้เจริญเติบโตอย่างรวดร็ว ไม่ว่าจะเป็นชาวฮินดู มุสลิม คนรวย คนจน พระในอิสลาม และพ่อค้าแม่ขาย ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับระเบียบวินัยพระหรือวัดวาอาราม แต่เป็นชุมชนพ่อค้าแม่ขาย กสิกร และช่างฝีมือพร้อมด้วยครอบครัว และภาระหน้าที่ทางโลก  หลักคำสอนเป็นการรับรองมนุษยโลก พิจารณาว่าเป็นการสะท้อนวัตถุประสงค์เดี่ยวกับพระเจ้า วิถีทางของมนุษย์เพื่อมีชีวิตอยู่ในความเป็นจริง และอยู่เหนือการมีมลทิน ทำทุกอย่าที่สามารถบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ ความเคร่งคัดในทางศาสนาที่แท้จริงซึ่งแสดงออกในพิธีกรรมและการปฏิเสธตัวเองถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องผิวเผิน ความสำคัญสูงส่งอยู่ที่คุณงามความดีที่เน้นในทางปฏิบัติต่างหาก  คำสอนนี้ได้สรุปไว้สำหรับชุมชนในคติพจน์ง่ายๆ คือ kirt karo-ทำการงาน nam japo-การนั่งสมาธิส่งจิตถึงพระเจ้า vand chhko-การรับผิดชอบร่วมกันในการทำบุญสุนทาน

จารีตนิยมที่สำคัญต่างๆสามารถสืบเสาะในสมัยของท่านคุรุ นานัก ที่การ์ตาร์ปูร์  เช่น กรอบความคิดเกี่ยวกับ ธรรมศาลา สังคตะ และปังคตะ ธรรมศาลา สถานที่ประกอบการบูชาตรงที่ชุมชนมาชุมนุมกันเพื่อฟังเพลงสรรเสริญพระเจ้าของท่านคุรุ นานัก เพลงสรรเสริญเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของพระเจ้าที่ได้รับผ่านท่านคุรุ  ต่อมาธรรมศาลาเปลี่ยนเป็นคุรุทวาระ คำอุปมาที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูศาสนาให้กับผู้ครองเรือน เพื่อออกห่างจากการจับยึดที่เห็นแก่ตัวของชนชั้นที่เกี่ยวกับพระ

การชุมนุมเพื่อฟังการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า หรือ กีรตาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า สังคตะ หรือ ภาระกิจทางสังคม—การสร้างภราดรภาพ สังคตะเป็นชุมชนด้วยวัตถุประสงค์และการปฏิบัติการที่ยึดความเสมอภาคและภราดรภาพ และเป็นจุดหลอมของคนทุกชั้นทุกวรรณะ ไม่ว่าสูงหรือต่ำ ส่วนปังคตะ เป็นคำสอนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารร่วมกันของคนทุกชั้นทุกวรรณะไม่ว่ารวยหรือจน เป็นที่รู้จักกันว่า ลังคาร หรือ ห้องครัวประชาคม  นอกจากนี้ ลังคาร ยังแสดงออกให้เห็นเจตนารมณ์แห่งจิตอาสาของชุมชนซิกข์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในปัจจุบัน

การเปิดระเบียงการ์ตาร์ปุร์เป็นโอกาสทองให้เราอุทิศตนอีกต่อคำสอนของท่านคุรุ นานักในเรื่องความเสมอภาคของมนุษย์ เมตตาธรรม และความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า