การฝึกซ้อมสามเหล่าทัพ 2019 ระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ

ลำดับความเร่งด่วนหลักประการหนึ่งของรัฐบาลโมดีสมัยที่สอง ได้แก่การสร้าง “ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก” กับสหรัฐฯซึ่งเมื่อไม่หลายปีมานี้ปรากฏว่าเป็นหุ้นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของอินเดีย และความเข้าใจในความปรารถนาของอินเดียที่จะมีบทบาทเพิ่มในเวทีโลก ความเป็นหุ้นส่วนด้านการป้องกันประเทศเป็นเสาหลักแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคี ลักษณะแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีนี้ได้เบ่งบาน เมื่อไม่นานามานี้

ทหารสามเหล่าทัพของอินเดียและสหรัฐฯได้ดำเนินการฝึกซ้อมการช่วยเลือเพื่อนมนุษย์และการบรรเทาภัยพิบัติ ที่มีชื่อว่า ‘Tiger Triumph’ นอกชายฝั่งทะเลรัฐอันธระประเทศ ระหว่าง 13-21 พฤศจิกายน  กองพลนาวิกโยธินสหรัฐฯ และชุดลาดตระเวนพิเศษ เรือลาดตระเวนทางทะเลระยะไกล P8i ของกองทัพเรืออินเดียและอากาศยานต่อต้านเรือดำน้ำ เข้าร่วมในการฝึกซ้อม Tiger Triumph   “ระยะการดำเนินการฝึกซ้อมท่าเรือ” จะมีจัดที่ท่าเรือวิสาขปัตนัม ตั้งแต่ 13 16 พฤศจิกายน ส่วนระยะที่สองที่ท่าเรือกากินาดา ตั้งแต่ 17 21 พฤศจิกายน  ทหารประมาณ 400 นายจะเข้าร่วมในการฝึกซ้อม  รัสเซียเป็นเพียงประเทศเดียวที่อินเดียมีการฝึกซ้อมทำนองเดียวกันนี้ในอดีต

การฝึกซ้อมสามเหล่าทัพได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการเปิดการเจรจา ‘2+2’ ระหว่างรัฐมนตรีการต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของอินเดียและสหรัฐฯ กันยายน 2018 ตรงที่ “ทั้งสองฝ่ายรับรองความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับทหารที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีข้อผูกพันต่อการฝึกซ้อมสามเหล่าทัพใหม่ และต่อยอดการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่กลาโหม”  การฝึกซ้อมประกาศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ณ งาน ‘Howdy Modi’ ที่เท็กซัส ระหว่างการเยือนสหรัฐฯของนายกฯโมดี กันยายน 2019

ทั้งสองประเทศมีทัศนะความคิดเห็นทำนองเดียวกันเกี่ยวกับย่านอินโด-แปซิฟิกและมีการบรรจบกันเพิ่มขึ้นในเรื่องความมุ่งมั่นทางการเมืองซึ่งยอมให้ทั้งสองประเทศเซ็นสัญญาความสามารถในการทำงานร่วมกันสองฉบับ คือ บริคณห์ความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนพลาธิการทางทหาร และความตกลงว่าด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันด้านการติดต่อสื่อสารและความมั่นคง  เวลานี้ทั้งสองกำลังอยู่ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนควมคิดเห็นเกี่ยวกับความตกลงฉบับที่สาม นั่นคือ ความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือพื้นฐานเพื่อการเข้าถึงแผนที่ภูมิอวกาศ อินเดียและสหรัฐฯได้ดำเนินการฝึกซ้อมรบหลายครั้งทุกๆปี การฝึกซ้อมดังกล่าวนี้อนุญาตให้ทหารของทั้งสองประเทศฝึกซ้อมขาดภาพจำลองของการต่อสู้และความเข้าใจโครงสร้างการปฏิบัติการของฝ่ายอื่น การฝึกซ้อมปัจจุบันนี้ระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯจะอนุญาตให้อินเดียได้มาซึ่งประสบการณ์จากทหารสหรัฐฯในการปฏิบัติการร่วมในภาวะสงคราม นอกจากนี้ยังจะเพิ่มพูนความพร้อมร่วมของทหารทั้งสองประเทศเพื่อการปฏิบัติการในอนาคต  การฝึกซ้อมร่วมมีความสำคัญเพราะจะอนุญาตให้อินเดียและสหรัฐฯต่อยอดความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศ

อินเดียจำเป็นที่จะต้องสร้างสมรรถภาพด้านการป้องกันประเทศอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับการคุกคามจากทั้งชายแดนทางบกและทางทะเล  เพื่อการนี้ อินเดียต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อินเดียได้เริ่มโครงการการผลิตอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการ  Make in India   อย่างไรก็ตามการเป็นหุ้นส่วนกับสหรัฐฯ ประเทศที่สำคัญที่สุดในการวิจัยและการพัฒนาการป้องกันประเทศจะเป็นที่ชื่นชมยินดี  อินเดียเป็นหุ้นส่วนี่มีศักยภาพสำหรับสหรัฐฯ ในการรองรับสิ่งท้าทายที่เกิดใหม่ในย่านอินโด-แปซิฟิก ตลาดการป้องกันประเทศของอินเดียยังเป็นที่น่าดึงดูดใจอีกด้วย

สหรัฐฯมองความสัมพันธ์กับอินเดียในบริบทการเป็นหุ้นส่วนด้านการป้องกันประเทศที่ได้รับการปรับปรุง โครงการสมรรถภาพและความสามารถในการทำงานร่วมกันของกองทัพ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงความริเริ่มเทคโนโลยีและการค้าอุปกรณ์ป้องกันประเทศระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ 2012 ใหม่เพื่อรวม start-up และโครงการในประเทศที่สามเพื่อสำรวจทางเลือกให้กับการส่งออก การดังกล่าวนี้จะอนุญาตให้มีการปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดการวิจัยและการพัฒนา   เวลานี้การเจาะลึกอยู่ที่การทบทวนความก้าวหน้าที่บรรลุถึงในความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และนโยบายต่างประเทศ ตั้งแต่เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี 2+2 ปี 2018