การประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 ที่บราซิเลีย

การสิ้นสุดลงอย่างเป็นผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 ที่บราซิเลียเป็นเครื่องวัดพลวัตของกลุ่มและความสัมพันธ์กันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ตามที่แถลงการณ์ร่วมสังเกต กลุ่มประเทศบริคส์ “เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา”  การปรากฏของกลุ่มประเทศบริคส์แสดงให้เห็นแนวโน้มบ่ายเบียงของระเบียบเศรษฐกิจทั่วโลกที่เกิดใหม่ กลุ่มประเทศ บริคส์ ไม่เพียงตั้งคำถามเกี่ยวกับการมีอำนาจเหนือทั่วโลกของตะวันตกเท่านั้นหากยังพยายามที่จะทำให้ความคิดใหม่และโลกทัศน์ใหม่เป็นรูปแบบ ใจความสำคัญของการประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 คือ “การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่ออนาคตเชิงนวัตกรรม”ความจริงนวัตกรรมเป็นเรื่องราวของความคิดเห็น หากเราไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราก็เท่ากับเดินละเมอไปสู่ความจางหาย

ตามที่คาดหวัง แถลงการณ์ร่วมที่ออกโดยผู้นำกลุ่มประเทศบริคส์ร้องขอความจำเป็นรีบด่วนเพื่อเสริมสร้างและปฏิรูปสหประชาชาติและองค์กรพหุภาคี เช่น องค์กรการค้าโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ในห้วงเวลาที่หลักพหุภาคีนิยมตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากส่วนต่างๆระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบที่ไม่ท้อถอยของกลุ่มประเทศบริคส์ต่อหลักพหุภาคีนิยมดีเป็นพิเศษ ทั้งนี้ย่อมเป็นที่รู้ร่วมกันว่าหลักพหุภาคีนิยมภายใต้ความคิดเห็นของ ‘Bretton Woods’ ไม่เคยเป็นไปตามความคาดหวัง สื่งที่น่าขบขันมากคือความจริงที่ว่า บรรดาผู้ที่โจมตีหลักพหุภาคีนิยมในปัจจุบันได้แก่คือพวกที่สร้างสถาบันดังกล่าว  เมื่อไม่นานนักที่ประเทศกำลังพัฒนาถูกขอให้ยอมรับกระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อความรุ่งเรืองของตลาดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อประเทศกำลังพัฒนายอมรับเอากระแสโลกาภิวัฒน์ ต่อมาถูกขอให้ปลีกออกจากกระแสโลกาภิวัฒน์

หลักพหุภาคีนิยมใหม่ที่กลุ่มประเทศบริคส์สนับสนุนถูกจับตามองว่าเป็นความสำเร็จร่วมกัน แถลงการณ์ร่วมประสบความสำเร็จในการให้ความสำคัญมากต่อหลักพหุภาคีนิยม เพราะเป็นกุญแจรักษา “สันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาแบบยั่งยืน และรับรองการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานเพื่อทุกคนถ้วนหน้า”

ในระยะสองสามปีที่ผ่านมา อินเดียได้ทำงานนอกเวลาเพื่อสร้างความเป็นเอกฉันท์เพื่อต่อต้านอันตรายของการก่อการร้าย  ประเทศบริคส์ เช่น อินเดีย รัสเซีย และจีน ได้ตกเป็นผู้รับเคราะห์ของการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี ได้ประณามการก่อการร้ายอย่ารุนแรง ในระหว่างการปราศรัยต่อการประชุมครบองค์ โดยเรียกการก่อการร้ายว่า “เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการพัฒนา สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง” นายกฯอินเดีย กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกเสียหายเนื่องจากการก่อการร้ายที่ 1 ล้าน ล้าน เหรียญสหรัฐฯ และการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาหดตัวที่ 1.5 %. 

นอกจากนี้ นายโมดี ยังเน้นความสำคัญของการค้าภายในระหว่างกลุ่มประเทศบริคส์ซึ่งประกอบเป็นที่ 15% ของการค้าโลก  แถลงการณ์ร่วมได้ให้การต้อนรับการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจประเทศบริคส์ เพราะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้า ในช่วงเวลาวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แถลงการณ์ร่วมได้ตอกย้ำความรับผิดชอบของกลุ่มประเทศบริคส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงปารีสที่รับเอาภายใต้หลักการของกรอบสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีอินเดียกับประธานาธิบดีบราซิล รัสเซีย และจีนมีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน ประธานาธิบดีบราซิล Jair Bolsonaro ยอมรับการเชิญของอินเดียเพื่อเป็นแขกผู้มีเกียรติเนื่องในวันสาธารณรัฐอินเดีย ปีหน้า ซึ่งเป็นก้าวที่น่าชื่นชมไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ของอินเดียกับบราซิล

กลุ่มประเทศบริคส์ได้รับอิทธิพลเพิ่มทั่วโลกเนื่องจากความพยายามต่อเนื่องของรัฐสมาชิก เพื่อให้แรงผลักดันใหม่กับธนาคารการพัฒนาใหม่  การประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 ที่บราซิเลีย ได้แสดงความสบายใจในความก้าวหน้าที่บรรลุโดยธนาคารการพัฒนาใหม่  ไปสู่การยืดขยาย ความเป็นสมาชิก และต้อนรับการเปิดที่ทำการระดับภูมิภาคของธนาคารการพัฒนาใหม่ ในประเทศสมาชิก ในบริบทนี้เอง การ สถาปนาเครือข่ายนวัตกรรมบริคส์ และสถาปัตยกรรมในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ทัศนวิสัยและความถูกต้องเพื่มกับกลุ่มประเทศบริคส์

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ องค์กร หรือ กลุ่มที่เจิดจ้า ต้องการไม่เฉพาะจินตนาการเท่านั้น หากยังต้องการยืนยันต่อเนื่องอีกครั้ง กลุ่มประเทศบริคส์จะต้องผูกมัดตนเองต่อการทำงานเพื่อคนจำนวนมาก—นั่น คือ เศรษฐกิจที่เหมาะกับสังคม แต่ไม่ใช่สังคมที่สำคัญน้อยกว่าเศรษฐกิจ