ความสัมพันธ์ อินเดีย-ภูฐานพร้อมที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น

การเยือนอินเดียนานหนึ่งสัปดาห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน Lyonpo (Dr.) Tandi Dorji วางเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี  ในระหว่างการเยือน Dr. Dorji ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  Dr. S Jaishankar และทบทวนความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างอินเดีย-ภูฐาน รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนา และความร่วมมือด้านการไฟฟ้าพลังน้ำ ก่อนหน้าการพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  Dr. Dorji พบปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  นาย Vijay Gokhale   หลังการเยือนนครเดลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน จะเดินทางไปเยือนพุทธคยาและราชคฤห์ รัฐพิหาร จากนั้นจะเดินทางไปเยือนเมืองโกลกาตา ณ ที่นี่จะพบผู้ว่าการรัฐ และมุขมนตรีรัฐ เบงกอลตะวันตก

การเยือนของ Lyonpo Tandi Dorji เป็นการรักษาประเพณีการเยือนเป็นประจำและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสูงสุดระหว่างทั้งสองประเทศ การเยือนเกิดขึ้นในขณะที่พรรค ‎Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) นำโดยนายกรัฐมนตรี Lotay Tshering  อยู่ในอำนาจครบหนึ่งปี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2019   รัฐบาล Tshering เผชิญกับสิ่งท้าทายหลากหลายที่จะสร้างทุนเพื่อที่จะดำเนินโครงการการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข  กระทรวงการต่างประเทศจัดสรรงบประมาณให้ที่ 3.5 พันล้าน Nu* (ชื่อตระกูลเงินภูฐาน) ถึงแม้จะต้องการเงินที่ 13 พันล้าน Nu* ในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ของประเทศ  ที่สำคัญมากที่สุด รัฐบาลภูฐานเผชิญกับปัญหาเรื่องการบริหารการเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศ การขาดดุลการค้า และการชะลอตัวของการสะพัดเข้าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ   ถึงแม้จะดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีความรู้สึกโดยทั่วไปในกรุงทิมปูว่า ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคในเชิงลบจะสามารถสัมพันธ์กับการชะลอตัวในเศรษฐกิจอินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroeconomic indicators reveal signs of slowdown – KuenselOnline

Tshering Dorji While the government’s achievements of one year in office are centred around buildin

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ การเยือน ยังแสดงให้เห็นกระแสใหม่แห่งการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างอินเดีย-ภูฐาน   ทั้งสองประเทศแชร์ความสัมพันธ์เป็นพิเศษและผ่านการพิสูจน์เวลา ซึ่งแสดงคุณลักษณะพิเศษโดยการไว้วางใจ ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสี่เดือนของการเยือนกรุงทิมปูของ นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทร์ โมดี  ก่อนหน้านี้ หลังการเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  เยือนภูฐาน  ภายใต้นโยบาย “เพื่อนบ้านก่อนเป็นอับดับแรก” นั่นแหละเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของ   Dr. Jaishankar.  ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี Lotay Tshering ดำเนินการอินเดีย (เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรก) เดือนธันวาคม 2018

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ปี 1968 ระหว่างอินเดีย-ภูฐาน ปรากฏว่า เป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียใต้ซึ่งแสดงคุณลักษณะพิเศษโดยการไว้วางใจ ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ อินเดีย-ภูฐาน ลงนาม ปี 1949 (ปรับปรุงแก้ไข กุมภาพันธ์ 2007) ยังคงเป็นเสาแห่งสัมพันธภาพประกอบกับคุณลักษณะพิเศษ เช่น  ชายแดนเปิด ความร่วมมือด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่สนิทแน่น  ถึงแม้จะมี อสมการ แต่ทั้งสองประเทศตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และยอมรับกันและกันว่า เป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันในความพยายามในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ การทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงขึ้น และสันติภาพในภูมิภาค  ในปัจจุบัน มีความตกลงเกี่ยวกับสถาบันทวิภาคีต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศ ในด้าน เช่น ทรัพยากรน้ำ การค้าและการส่งสินค้า ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการบริหารชายแดน

การเยือนอินเดียนานหนึ่งสัปดาห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน Lyonpo (Dr.) Tandi Dorji วางเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี  ในระหว่างการเยือน Dr. Dorji ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  Dr. S Jaishankar และทบทวนความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างอินเดีย-ภูฐาน รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนา และความร่วมมือด้านการไฟฟ้าพลังน้ำ ก่อนหน้าการพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  Dr. Dorji พบปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  นาย Vijay Gokhale   หลังการเยือนนครเดลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน จะเดินทางไปเยือนพุทธคยาและราชคฤห์ รัฐพิหาร จากนั้นจะเดินทางไปเยือนเมืองโกลกาตา ณ ที่นี่จะพบผู้ว่าการรัฐ และมุขมนตรีรัฐ เบงกอลตะวันตก

การเยือนของ Lyonpo Tandi Dorji เป็นการรักษาประเพณีการเยือนเป็นประจำและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับสูงสุดระหว่างทั้งสองประเทศ การเยือนเกิดขึ้นในขณะที่พรรค ‎Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) นำโดยนายกรัฐมนตรี Lotay Tshering  อยู่ในอำนาจครบหนึ่งปี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2019   รัฐบาล Tshering เผชิญกับสิ่งท้าทายหลากหลายที่จะสร้างทุนเพื่อที่จะดำเนินโครงการการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข  กระทรวงการต่างประเทศจัดสรรงบประมาณให้ที่ 3.5 พันล้าน Nu* (ชื่อตระกูลเงินภูฐาน) ถึงแม้จะต้องการเงินที่ 13 พันล้าน Nu* ในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ของประเทศ  ที่สำคัญมากที่สุด รัฐบาลภูฐานเผชิญกับปัญหาเรื่องการบริหารการเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศ การขาดดุลการค้า และการชะลอตัวของการสะพัดเข้าของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ   ถึงแม้จะดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีความรู้สึกโดยทั่วไปในกรุงทิมปูว่า ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคในเชิงลบจะสามารถสัมพันธ์กับการชะลอตัวในเศรษฐกิจอินเดีย

นอกจากนี้ การเยือน ยังแสดงให้เห็นกระแสใหม่แห่งการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างอินเดีย-ภูฐาน   ทั้งสองประเทศแชร์ความสัมพันธ์เป็นพิเศษและผ่านการพิสูจน์เวลา ซึ่งแสดงคุณลักษณะพิเศษโดยการไว้วางใจ ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน การเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสี่เดือนของการเยือนกรุงทิมปูของ นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทร์ โมดี  ก่อนหน้านี้ หลังการเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย  เยือนภูฐาน  ภายใต้นโยบาย “เพื่อนบ้านก่อนเป็นอับดับแรก” นั่นแหละเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของ   Dr. Jaishankar.  ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี Lotay Tshering ดำเนินการอินเดีย (เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรก) เดือนธันวาคม 2018

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ปี 1968 ระหว่างอินเดีย-ภูฐาน ปรากฏว่า เป็นความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียใต้ซึ่งแสดงคุณลักษณะพิเศษโดยการไว้วางใจ ความเป็นมิตรไมตรี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ อินเดีย-ภูฐาน ลงนาม ปี 1949 (ปรับปรุงแก้ไข กุมภาพันธ์ 2007) ยังคงเป็นเสาแห่งสัมพันธภาพประกอบกับคุณลักษณะพิเศษ เช่น  ชายแดนเปิด ความร่วมมือด้านความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนที่สนิทแน่น  ถึงแม้จะมี อสมการ แต่ทั้งสองประเทศตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และยอมรับกันและกันว่า เป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันในความพยายามในเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ การทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงขึ้น และสันติภาพในภูมิภาค  ในปัจจุบัน มีความตกลงเกี่ยวกับสถาบันทวิภาคีต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศ ในด้าน เช่น ทรัพยากรน้ำ การค้าและการส่งสินค้า ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการบริหารชายแดน

ในขณะเดี่ยวกัน ภูฐาน ตัดสินใจจัดเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกเว้น  ทั้งนี้มีการเพิ่มขึ้นกะทันหันในการสะพัดของนักท่องเที่ยวอินเดียเข้าสู่ราชอาณาจักรหิมาลัย  ในปี 2018 เพียงลำพัง มีนักท่องเที่ยวอินเดียมากกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้กว่าครึ่ง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฐานจะจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการพัฒนาที่ยืนยง”ซึ่งยังจะต้องตัดสินใจนอกจาก “ค่าธรรมเนียมการดำเนินการการอนุญาต” การนี้มุ่งไปที่การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในลักษณาการแบบยั่งยืนในภูฐาน เพื่องด้วยประเทศมีระบบนิเวศที่เปราะบาง

การเยือนของ Lyonpo Tandi Dorji มีความสำคัญหลากหลายทางการเมืองและศาสนา และยังมุ่งไปที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในวงกว้าง  วัตถุประสงค์ของการเยือนเพื่อปรับขยายความสัมพันธ์ทางการทูตและต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลากหลายและกลไกใหม่เพื่อทำให้ความสัมพันธ์รุดหน้าต่อไป  นอกจากนี้   ทั้งสองรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศยังทบทวนความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาความมั่นคงและเชิงยุทธศาสตร์ การช่วยเหลือทางวิชาการและด้านเศรษฐกิจของอินเดียต่อแผนพัฒนาห้าปีฉบับที่ 12 ของภูฐาน   ทั้งสองรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเห็นพ้องที่จะปรับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้สอดรับกับพลวัตระดับภูมิภาคและระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ในขณะเดี่ยวกัน ภูฐาน ตัดสินใจจัดเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกเว้น  ทั้งนี้มีการเพิ่มขึ้นกะทันหันในการสะพัดของนักท่องเที่ยวอินเดียเข้าสู่ราชอาณาจักรหิมาลัย  ในปี 2018 เพียงลำพัง มีนักท่องเที่ยวอินเดียมากกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้กว่าครึ่ง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศภูฐานจะจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการพัฒนาที่ยืนยง”ซึ่งยังจะต้องตัดสินใจนอกจาก “ค่าธรรมเนียมการดำเนินการการอนุญาต” การนี้มุ่งไปที่การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในลักษณาการแบบยั่งยืนในภูฐาน เพื่องด้วยประเทศมีระบบนิเวศที่เปราะบาง

การเยือนของ Lyonpo Tandi Dorji มีความสำคัญหลากหลายทางการเมืองและศาสนา และยังมุ่งไปที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในวงกว้าง  วัตถุประสงค์ของการเยือนเพื่อปรับขยายความสัมพันธ์ทางการทูตและต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลากหลายและกลไกใหม่เพื่อทำให้ความสัมพันธ์รุดหน้าต่อไป  นอกจากนี้   ทั้งสองรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศยังทบทวนความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาความมั่นคงและเชิงยุทธศาสตร์ การช่วยเหลือทางวิชาการและด้านเศรษฐกิจของอินเดียต่อแผนพัฒนาห้าปีฉบับที่ 12 ของภูฐาน   ทั้งสองรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเห็นพ้องที่จะปรับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้สอดรับกับพลวัตระดับภูมิภาคและระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง