การโต้แย้งที่น่าเชื่อถือของอินเดีย ณ การประชุมสภาสิทธิมนุษยชน สหประชาช...

ด้วยความมุ่งประสงค์ที่จะเสนอมติเรื่องกัศมีร์ ณ การประชุมสภาสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติครั้งที่ 42   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน นายชาห์ เมห์มูด คุเรชี ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เรื่องกั...

อิหร่านตกลงใจปรับลดข้อผูกมัดต่อข้อตกลงนิวเคลียร์...

อิหร่านประกาศว่าจะเพิกถอนข้อผูกมัดต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ลงนามกับมหาอำนาจโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015  เหตุผลของอิหร่านเบื้องหลังการกระทำนี้ คือ ในเมื่อสหภาพยุโรปไม่ยึดมั่นในข้อผูกมัดต่อข้อตกลงนิวเคลีย...

ปากีสถานหลบหลีกอีก

ปากีสถานพบตัวเองอยู่ในสภาพไร้ทางออกในเรื่องกัศมีร์ในขณะที่พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจระหว่างประเทศเกี่ยวกัยการตัดสินใจของอินเดียที่จะเพิกถอนสถานะพิเศษของรัฐชัมมูและกัศมีร์   อินเดี...

การเยือนญี่ปุ่นของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต่อยอดความสัมพันธ์...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดีย นายราชนาถ สิงห์ เยือนญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่  2-3 กันยายน และจากนั้นมีกำหนดการเยือนเกาหลีใต้ ตั้งแต่วันที่  5-6 กันยายน การเยือนทั้งสองประเทศนั้มีควมสำคัญมากเพราะกระแ...

การปรับความสัมพันธ์ใหม่กับโปแลนด์และฮังการี...

การเยือนโปแลนด์และฮังการีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร. เอส ชัยศังกรเป็นนิมิตแห่งความรับผิดชอบของอินเดียต่อการปรับขยายความสัมพันธ์กับยุโรปกลางและตะวันออก ความสัมพันธ์กับฮังการีมีความสำคัญแ...

นโยบายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใหม่เพื่อต่อยอดการเติบโต...

รัฐบาลอินเดียได้ประกาศนโยบายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใหม่ในภาคต่างๆประกอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน  การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเป็นแหล่งที่มาของการเงินที่ไม่ใช่ภา...

การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกนิวเดลี...

การปูทางเพื่อเติมเต็มกลไกการปฏิบัติต่อเป็นพิเศษและแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศที่ยากจนที่สุด และที่กำลังพัฒนาขององค์การการค้าโลกมีความสามารถ ได้เตรียม ณ การประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกกรุงน...

ญาเวด ซารีฟเยือนนิวเดลี

การเยือนกรุงนิวเดลีของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนายญาเวด ซารีฟ มีขึ้นในห้วงเวลาที่ความขัดแย้งกำลังบานปลายระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน  การเยือนครั้งนี้ชี้บ่งฐานะของอินเดียในการคำนวณนโยบายต่างประเ...

อินเดียต่อยอดการเชื่อมต่อกับตุรกี...

ในระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้ อินเดียและตุรกีได้ประสบความก้าวหน้าเงียบๆแต่แน่นอน เกี่ยวกับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนพร้อมด้วยการประชุมสองครั้งติดต่อกันในระดับเจ้าหน้าที่ชั้นอาวุโส  ตุรกีตั้งใจที่จ...

กระแสแห่งความสัมพันธ์อินเดีย-เวียดนามกำลังเพิ่มขึ้น...

รองประธานาธิบดีอินเดีย เอ็ม เวงเกีย นัยดู เยือนเวียดนามทางการ 4  วัน ซึ่งมุ่งประสงค์เพื่อต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในวงกว้างของอินเดียกับเวียดนาม  ย่อมเป็นที่เข้าใจทั่วไปว่า ความเป็นหุ้นส่วน...