-อินเดียยังคงมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแอฟริกาใต้: นายกฯ โมดิ...

  นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดิ เมื่อวันศุกร์ กล่าวว่าอินเดียยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการร่วมมือกับแอฟริกาใต้อย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในสุนทรพจน์ของท่านที่การประชุมธุรกิจอินเดีย – ...

-วันชาติปีที่ 70: ประธานาธิบดีโควินด์ให้ความเห็นชอบต่อการมอรางวัลความก...

ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินด์ ได้ให้ความเห็นชอบต่อการมอบรางวัลความกล้าหาญ 411 รางวัล และอิสริญาภรณ์ป้องกันอื่น ๆ ให้กับบุคลากรกองทัพและคนอื่น ๆ ในวันฉลองครบรอบ 70 ปีของสาธารณรัฐ รางวัลเหล่านี้รวมถึงอิ...

-อินเดียเนปาลมีความสัมพันธ์ที่เด่นและเก่าแก่อย่างต่อเนื่อง: นายมหาเสธ ...

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการขนส่งของเนปาล นายรคุบีร์ มหาเสธ ได้กล่าวว่าอินเดียและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่เด่น เก่าแก่และไม่หยุดยั้ง เขากล่าวบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาค...