นีติ อาโยคจะเริ่มแผนปฏิบัติการ 3 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน...

ขณะปิดฝาครอบศักราชการวางแผนพัฒนา นีติ อาโยค หรือ สถาบันเพื่อการเปลี่ยนถ่ายอินเดียกำลังเตรียมพร้อมที่จะเริ่มแผนปฏิบัติการ 3 ปี ตั้งแต่วันัที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ภายหลังการสิ้นสุดลงของแผนพัฒนา 5 ปี ฉบั...

ครัวเรือนยากจนในรัฐอุตตรประเทศจะได้รับการติดตั้งไฟฟ้าฟรี...

ครัวเรือนที่ยากจนในตัวเมืองและชนบท รัฐอุตตรประเทศจะไดรับการติดตั้งไฟฟ้าฟรี ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางจะให้ทางเลือกด้านการช่วยเหลือทางการเงิน 100 เปอร์เชนต์ พร้อมด้วยผ่อนส่งตามสบาย...

การสะพัดเข้าของการลงทุนที่เป็นสถาบันจากต่างประเทศอยู่ที่ 6 พันล้านเหรี...

การสะพัดของการลงทุนที่เป็นสถาบันจากต่างประเทศสุทธิ์ อยู่ที่ 158620 ล้านรูปี ในภาคหุ้นและหนี้เดือนที่แล้ว  ตามข้อมูล การลงทุนที่เป็นสถาบันจากต่างประเทศสุทธิเม็ดเงิน 222680 ล้านรูปี ระหว่าง 1-24 มีนาคม...

-สายการบินวิสตาราเริ่มเที่ยวบินโดยตรงไปยังเลห์จากเดลี...

สายการบินวิสตาราเริ่มการบริการเที่ยวบินโดยตรงไปยังเลห์จากเดลีเมื่อวันศุกร์.สายการบินซึ่งเป็นกิจการร่วมของบริษัทตาตา-เอสไอเอ(สายการบินสิงคโปร์)กล่าวว่าจะมีการบริการเที่ยวบินสองครั้งต่อสัปดาห์ในวันเสาร...

ราคาทองในอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 29000 เป็นที่ 29350 รูปี ต่อ 10 กรัม...

ราคาทองในอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 29000 เป็นที่ 29350 รูปี ต่อ 10 กรัม ณ ตลาดทองเดลีวันนี้ สำหรับทองรูปพรรณ เงินเพิ่มจาก 41250 เป็นที่ 41375 รูปีต่อ 1 กก ในต่างประเทศ ทองลดลงร้อยละ 0-2 เป็นที่ 1240 ดอลลาร...

ค่าผ่านทางด่วนสายมุมไบ-ปูเณจะเพิ่มที่ร้อยละ 18 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน...

ค่าผ่านทางด่วนสายมุมไบ-ปูเณจะเพิ่มเป็นที่ร้อยละ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป ตามประกาศของรัฐบาล ที่ออกมา ในปี 2004 ฃีงระบุว่า ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มร้อยละ 18 ทุกๆ 3 ปี เริ่ม ปี 2005  ...

ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงในช่วงเวลาเกือบ 4 เดือน...

 ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงต่ำในช่วงเวลาเกือบ 4 เดือน เมื่อวันพุธ หลังจากข้อมูลแสดงรายการสินค้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯถีบตัวสูงขึ้นกว่าคาคหมาย ส่งผลกดดัน โอเปค ให้ลดทอนการผลิตนอกเหนื่อเดือนมิถุนายน...

รัฐบาลเก็บรวบรวมภาษีล่วงหน้าที่ 3,915,290  ล้านรูปี เมื่อ 16 เดือนนี้ ...

 รัฐบาลได้เก็บรวบรวมภาษีล่วงหน้าที่ 3,915,290 ล้านรูปีจนกระทั่งวันที่ 16 เดือนนี้ ระหว่างปีการเงินปัจจุบัน เมื่อเทียบ กับที่ 3,528,990 ล้านรูปี ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว...

การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศเพิ่มที่ 16 % เดือนกุมภาพันธ์...

 การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศภายในประเทศเพิ่มประมาณร้อยละ 16 หรือ ที่ 8,655,000 คน เดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของการบินพลเรือน...

อัตราการเติบโตด้านการเกษตรคาดว่าจะคงอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ระหว่างปีการเงิน...

 นายราธา โมหัน สิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรกล่าว่าอัตราการเติบโตด้านการเกษตรคาดว่าจะคงอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ระหว่างปีการเงินนี้  ขณะตอบการอภิปรายเรื่องความต้องการงบของกระทรวงฯ สำหรับ ปี 2017-18 รัฐมนตรี...