นายเจตลีกล่าวว่าการอนุวัตตามภาษีสินค้าแบะบริการราบรื่นกว่าที่คาดหมาย...

นายอรุณ เจตลี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าการอนุวัตตามภาษีสินค้าและบริการราบรื่นกว่าที่คาดหมาย ในตอนแรกๆ   ระหว่างการปราศรัยต่อการประชุมครั้งที่ 70 ของสมาคมธนาคารแห่งอินเดีย ในนครมุมไบ วันศุกร์ นาย...

-อินเดียเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง: ประธานธนาคารโลก...

ประธานธนาคารโลกนายจิมคิมกล่าวว่าอินเดียมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง ขณะพูดในที่ประชุมฟอรั่มธุรกิจโลกBloomberg ในนิวยอร์ก นายคิมกล่าวว่าญี่ปุ่นยุโรปและสหรัฐฯพร้อมกับอินเดียกำลังเติบโตและมีการปรับระดับ...

รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์กล่าวว่าการรับรองการเติบโตของการส่งออกเป็นลำด...

 นายสุเรศ ประภู รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์กล่าวเมือวันพุธว่าการรับรองการเติบโตของการส่งออกเป็นลำดับความเร่งด่วนของรัฐบาลและกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ส่งออก เพื่อแก้ไขความวิตกกังวล นายประภูกล่าวว่ากร...

คณะกรรมการนำโดยนายอาเธียจัดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกยุคหลั...

คณะกรรมการนำโดยนายอาเธียจัดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการส่งออกยุคหลังภาษีสินค้าและบริการ ที่เผชิญโดยอุตสาหกรรม ภายใต้กฎระเบียบภาษีทางอ้อมใหม่ เมื่อวันอังคารดร. หัสมุข อาเธีย ปลัดกระทรวงรัษฎากรที่เป...

คณะผู้เชี่ยวชาญนำโดย นายหัสมุข อาเธียจะพบสมาคมการส่งเสริมส่งออกเพื่อหา...

คณะผู้เชี่ยวชาญนำโดยนายหัสมุข อาเธีย ปลัดกระทรวงรัษฎากรจะพบสมาคมการส่งเสริมการส่งออกในนิวเดลึวันนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องที่อุตสาหกรรมเผชิญ ภายหลังภาษีสินค้าและบริการ สภาภาษีสินค้าและบริการก...

นายสันโดษ คังควาน กล่าวว่า รัฐบาลมีข้อผูพันต่อการปฏิรูปแรงงาน...

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน นายสันโดษ คังควาน กล่าวว่า รัฐบาลมีข้อผูพันต่อการปฏิรูปแรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแรงงานให้สะดวกและง่าย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน  ระหว่างการเปิดเผยข...

ธนาคารกลางแห่งอินเดียกล่าวว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มที่ร้อยละ 2.4...

ธนาคารกลางแห่งอินเดียกล่าวว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มที่ร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระหว่างไตรมาสแรกของปีการเงินปัจจุบัน หรือที่ 14.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยการนำเข้าขับเคลื่อนการขา...

การส่งออกของอินเดียขยายตัวที่ร้อยละ 10.29 เดือนสิงหาคม...

การส่งออกของอินเดียขยายตัวที่ร้อยละ 10.29 ระหว่างเดือนสิงหาคม ปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลพ่วงมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกเคมีภัณฑ์ นำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์วิศวกรรม ตามข้อมูลที่ออกโดยกระทรวงการพาณิชย์ ว...

-กระทรวงการคลังเผยกำหนดเวลาสำหรับการยื่นข้อเสนองบประมาณ...

กระทรวงการคลังได้ออกกำหนดเวลาในการยื่นข้อเสนอโดยกระทรวง ทบวงและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเตรียมงบประมาณครั้งแรก ภายหลังการใช้กฎหมายภาษีสินค้าและบริการซึ่งมีหมายกำหนดเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ ตามหนังสือเวียน...

นายธเมนทร์ ประธาน กล่าวว่า สภาภาษีสินค้าและบริการจะพิจารณานำเอาผลิตภัณ...

นายธเมนทร์ ประธาน รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันปิโตรเลียม กล่าวว่า สภาภาษีสินค้าและบริการจะพิจารณานำเอาผลิตภัณฑ์น้ำมันปิโตรเลียมมาอยู่ภายใต้ขอบข่ายของภาษีสินค้าและบริการ ระหว่างการเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับ...