ปัญหากาลปานี

การทะเลาะวิวาทเรื่องการควบคุมพื้นที่กาลปานี ณ จุดเชื่อมต่ออินเดีย เนปาลและจีน ในย่านเทือกเขาหิมาลัย อำเภอปิโถครห์ รัฐอุตตราขัณฑ์ ภาคเหนือ อินเดียตื่นตัวอีกครั้ง หลังจากอินเดียพิมพ์แผนที่ฉบับแก้ไขปรับ...

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างระเทศอินเดียเยือนศรีลังกาเพื่อต่อยอดความเกี่ยวพั...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย Dr. S. Jaishankar อยู่ที่กรุงโคลัมโบเพื่อพบ นายโคตภัย ราชปักสา ประธานาธิบดีศรีลังกาคนที่ 7 ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ประธานาธิบดีศรีลังการับคำเชิญของนายกรัฐมนตรี...

สมัยประชุมครั้งที่ 250 ของราชยสภา...

เนื่องจากราชยสภา (สภาสูงของรัฐสภาอินเดีย)ครบสมัยประชุมครั้งที่ 250 ทั้งนี้มีความจำเป็นที่จะต้องหวนคิดถึงบทบาทที่สำคัญในการทำให้ประชาธิปไตยอินเดียก้าวหน้า ตั้งแต่การเริ่มต้น ปี 1952  นับจากการผ่านร่าง...

ความสัมพันธ์ อินเดีย-ภูฐานพร้อมที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น...

การเยือนอินเดียนานหนึ่งสัปดาห์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน Lyonpo (Dr.) Tandi Dorji วางเกณฑ์มาตรฐานใหม่ให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี  ในระหว่างการเยือน Dr. Dorji ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห...

โคตาภัย ราชปักสาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่เจ็ดของศรีลังกา...

การเลือกตั้งประธานาธิบดีจัดขึ้นที่ศรีลังกา วันเสาร์  นายโคตาภัย ราชปักสา แห่งพรรคศรีลังกาโปทุชนเปรามุนาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 7 ของประเทศโดยได้คะแนนสียง 52.25 % และจะทำสัตย์ปฏิญาณเข้ารั...

ปัญหาก่อนหน้าสมัยประชุมภาคฤดูหนาวของรัฐสภา...

สมัยประชุมภาคฤดูหนาวของรัฐสภาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม  เป็นไปได้ว่า จำนวนร่างกฎหมายจะยกขึ้นในระหว่างสมัยประชุมภาคฤดูหนาว   นอกจากนี้กฤษฎีกาที่สำคัญสองฉบับจัดอยู่ในบัญช...

อินเดียต่อยอดความสัมพันธ์กับสมาชิกบริคส์...

ในการเชื่อมต่อพหุภาคีของอินเดีย บริคส์ครอบครองช่องว่างทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในนโยบายต่างประเทศ นับตั้งแต่ กลุ่มสี่ชาติเกิดมีขึ้น ท่ามกลางการผลัดเปลี่ยนของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์  เศรษฐกิจที...

การประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 ที่บราซิเลีย...

การสิ้นสุดลงอย่างเป็นผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดบริคส์ครั้งที่ 11 ที่บราซิเลียเป็นเครื่องวัดพลวัตของกลุ่มและความสัมพันธ์กันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ตามที่แถลงการณ์ร่วมสังเกต กลุ่มประเทศบริคส์ “เป็นตัวขับเ...

การฝึกซ้อมสามเหล่าทัพ 2019 ระหว่างอินเดีย-สหรัฐฯ...

ลำดับความเร่งด่วนหลักประการหนึ่งของรัฐบาลโมดีสมัยที่สอง ได้แก่การสร้าง “ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก” กับสหรัฐฯซึ่งเมื่อไม่หลายปีมานี้ปรากฏว่าเป็นหุ้นส่วนที่ขาดเสียไม่ได้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจข...

ปากีสถานทำผิดกติกา

ในการกระทำที่คาดไม่ถึง  สถาบันปากีสถานเริ่มตั้งแต่ประธานาธิบดีเรื่อยไปจนถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นภายในอย่างแท้จริงของอินเดีย  คำพิพากษาที่เป็นเอกฉันท์โด...