รุ่งอรุณใหม่สำหรับชัมมู-กัศมีร์และลาดัคห์...

อาจกล่าวได้ว่า รัฐชัมมูและกัศมีร์ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วนเป็นผลิตผลของอุบัติเหตุบางอย่างของประวัติศาสตร์  การรวมกันของพื้นที่ชัมมูตอนใต้และหุบเขากัศมีร์เป็นผลของสนธิสัญญาอัมฤตสร 1846 ซึ่งลงนามระหว่าง...

 ทะเลจีนใต้:สถานการณ์ที่ความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นและควบคุมไม่ได้ใหม่...

ตามการยืนยัน จีนได้ข้ามเสันแดงในทะเลจีนใต้และฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศโดยการล่วงล้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม โดยที่เรือสำรวจของจีนไปถึงใกล้ที่ 60 ไมล์ทะเล จุดที่ใกล้ที่สุดกับชายฝั่งทะเลเวียดนาม ซึ่...

นิวเดลี-ริยาธ:ก้าวหน้าไปไกลกว่าความสัมพันธ์เชิงธุรกรรม...

การเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาราเบียของนายกรัฐมนตรี นายนเรนทร์ โมดี สัปดาห์นี้เน้นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในนโยบายของอินเดียต่อริยาดและผลประโยชน์ที่เป็นไปได้  ตามธรรมเนียม การเดินทางแสวงบุญฮัจญ์แล...

  การประชุมสุดยอดขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดครั้งที่ 18...

การประชุมสุดยอดขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดครั้งที่ 18 ที่บากู นครหลวงของ     อาเซอร์ไบจาน เป็นเวลาสองวัน ซึ่งสิ้นสุดลง เป็นเครื่องเตือนความจำของผู้สังเกตการณ์ทั่วโลกว่า ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดยังคงมีชีวิตอ...

สหรัฐฯแสดงความกังวลเรื่องการข่มเหงรังแกชนกลุ่มน้อยในปากีสถาน...

ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในปากีสถานกำลังถูกกลั่นแหล้งโดยคนส่วนมากและจำนวนชนกลุ่มน้อยกำลังหร่อยหรอลงทุกทีในประเทศ ในช่วงเวลาการก่อตั้งปากีสถาน ประชากรชนกลุ่มน้อยซึ่งรวมถึงฮินดู สิกข์ คริสต์ ปาร์ซี พุทธ ฯลฯ ...

สภายุทธศาสตร์ อินเดีย-สหรัฐฯยืนยันวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจ...

การประชุมครั้งที่ 2 ของสภายุทธศาสตร์ อินเดีย-สหรัฐฯได้ต่อยอดความสัมพันธ์ทวิภาคี ในระหว่างการเยือนสหรัฐฯเมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี ได้ชี้แจงความตั้งใจของท่านที่จะทำให้อินเดียเป็นเศรษฐกิจ ...

อินเดียยังคงหนักแน่นในเรื่องการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว...

การเจรจาต่อรองเพื่อทำให้การเจรจาเรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกินวงกว้างระดับภูมิภาค เป็นจริงคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องอี่น...

 การต่อยอดนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย...

ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์อยู่ในระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น—ประเทศที่พึ่งพิงได้ทั้งสองใน “นโยบายมุ่งตะวันออก” ของอินเดีย ในระหว่างช่วงแรกของการเยือน  ประธานาธิบดีโกวินท์ เยือนฟิลิปปินส์เพื่...

 74 ปีแห่งสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติฉลองในวันที่ 24 ตุลาคมทุกๆปี ทื่อินเดีย ตั้งแต่ 1948   อินเดียเซ็นกฎบัตรสหประชาชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 1945 ทื่ซานฟรานซิสโก ในฐานะเป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิกก่อตั้งสหประชาชาติจำนวน 50 ประเ...

  บันทึกความเข้าใจในเรื่องการนำเข้าก๊าซหุ่งต้ม อินเดีย-บังกลาเทศ...

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทร์ โมดีและนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ นางเชค ฮาซินา เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อการนำเข้าก๊าซหุ่งต้มจากบังกลาเทศ บ่งชี้ให้เห็นเหตุการณ์สำคัญในการต่อยอดคว...