รัฐบาลรัฐหริยาณาจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวกับส...

รัฐบาลรัฐหริยาณาจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวในรัฐกับสวิสเซอร์แลนด์ในเร็วๆนี้     คณะผู้แทนสวิสที่เข้าเยี่ยมคารวะ นาย ราม บิลาส ชารมา มนตรีท่องเที่ยวของรัฐ เมื่อเร็วๆนี้     ได้แ...