ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གོ་པལ་པྲ་སཌ་པ་ར་ཇུ་ལི་མཆོག་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བཀོད་པ།

ཁས་ས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་གསལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་སྤྱི་མོས་ཐོག་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གོ་པལ་པྲ་སཌ་པ་ར་ཇུ་ལི་མཆོག་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་འདུག་   སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཁོང་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བར་བཀོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག་པས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༤ ཚེས་༢༨ བར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་འགན་ལེན་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།