སྲི་ལངཀཱ་ཡི་མཚོ་དམག་གིས་ཏཱམིལ་ནཱཌུ་ཡི་ཉ་པ་༡༢ འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

ཏཱམིལ་ནཱཌུ་མངའ་སྡེའི་ནང་དུ་མཚོ་མཐའི་གྲོངསྡེ་རཱམེསྭཱརམ་ནས་ཡིན་པའི་ཉ་པ་༡༢ ལ་རྒྱལ་སྤྱི་མཚོ་ཁའི་ས་མཚམས་རྒལ་པས་ཁས་ས་ཕྱི་དྲོར་སྲི་ལངཀཱ་ཡི་མཚོ་དམག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་རེད་འདུག་   སྲི་ལཱངཀཱ་མཚོ་དམག་གིས་ཉ་པ་ཚོའི་གྲུའང་འཛིན་བཟུང་བྱད་ཡོད་པ་རེད་འདུག།