ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སུཤ་མ་སུའ་རཇ་མཆོག་གིས་འབྲུག་ཡུལ་ལྷན་དུ་མཉམ་ལས་འཐུན་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ལེགས་པར་བཟོས་པ་འདོད་པ།

ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སུཤ་མ་སུའ་རཇ་མཆོག་གིས་འབྲུག་ཡུལ་ལྷན་དུ་མཉམ་ལས་འཐུན་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ལེགས་པར་བཟོས་པ་འདོད་པ་བརྗོད་འདུག་ ཉིན་ཤས་སྔོན་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སུཤ་མ་སུའ་རཇ་མཆོག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་ལས་མི་རྣམས་ཉེན་སྐྱོབ་དང་རང་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་སློག་ཆེད་དོན་ཚན་བཞི་ལྡན་པའི་ལས་གཞི་འཆར་ཟིན་འགོད་གནང་འདུག་ འཆར་གཞི་དེ་དག་འོག་དམག་དང་བཟོ་ལས་ཁང་སྒོ་རྒྱག་པའི་གནས་སྟངས་སུ་ལས་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་སློག་པའི་རིན་སྒོར་ཆ་ཚང་དབུས་གཞུང་གིས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་