སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་ཉི་འོད་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་མང་བ་བྱེད་པར་འབོད་པ།

སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་ཉིན་རེའི་ཚོ་བར་ཉི་འོད་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་མང་བ་བྱེད་པར་འབོད་འདུག་  དེ་ཡང་ཁ་སང་ཕྱི་དྲོ་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་མཆོག་ཨུ་ཏར་པར་དེཤ་མངའ་སྡེ་ཡི་ཝ་ར་ན་སི་གྲོང་སྡེ་ཡི་ཌི་ཛེལ་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་པའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་མང་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གཏམ་བཤད་སྐབས་ཉིན་ལྟར་ཚོ་བརཉི་འོད་ནུས་པ་གང་མང་བདེ་སྤྱོད་གནང་བར་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག་ ཁོ་བོས་ཉི་འོད་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་བེུད་ཀྱི་ཚོ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་ཁོར་ཡུག་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ཐུབ་པ་བརྗོད་དོ།