སྡེ་ཚན་དུ་མའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་གློག་བརྙན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་༦༥ པ་དེ་རིང་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ།

བཤེར་དཔང་གསུམ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རིང་སྡེ་ཚན་དུ་མའི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་གློག་བརྙན་གྱི་གཟེངས་རྟགས་༦༥ པ་དེ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།

དེའང་རྒྱལ་ཡོངས་གློག་བརྙན་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་བཤེར་དཔང་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམས་པས་ཁས་ས་གནས་ཚུལ་དང་གསལ་བསྒྲགས་ལས་དོན་གྱི་བློན་ཆེན་སྨྲིཏི་ཨིརཱནི་མཆོག་ལ་བརྙན་ཐོ་གཟིགས་འཕུལ་ཞུ་ཡོད་པ་རེད་འདུག།