ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སུཤམཱ་སྭཱརཱཇ་མཆོག་མོས་ཀོ་ལ་འཕྲུལ་ལས་དང་ཚོང་དཔལ་འབྱོརམཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་རུ་སུ་དབར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་བཅར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབྱོར་ཡོད་པ།

ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་སུཤམཱ་སྭཱརཱཇ་མཆོག་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོས་ཀོ་ལ་འཕྲུལ་ལས་དང་ཚོང་དཔལ་འབྱོརམཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་རྒྱ་གར་རུ་སུ་དབར་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་བཅར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབྱོར་ཡོད་པརེད་འདུག།

དེའང་ཚོགས་འདུ་དེར་ལྕམ་སྐུ་སྭཱརཱཇ་མཆོག་དང་རུ་སུའི་གཞུང་གི་སྲིད་བློན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཡུ་རི་བོ་རི་སོ་ཝི་མཆོག་གིས་གཙོ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་འདུག།