ڈرامہ: فوٹوگرافر

کہانی کار: قرۃالعین حیدر

ترتیب کار: مشرف عالم زوقی

ہدایت و پیشکش: سرفراز احمد