ڈرامہ: فوٹوگرافر

کہانی کار: قرۃالعین حیدر

ترتیب کار: مشرف عالم زوقی

ہدایت کار : سرفراز احمد 

پیش کش : نعمان شوق