ڈرامہ: منگل

کہانی کار: ملک راج آنند

ترتیب کار: مشرف عالم زوقی

ہدایت و پیشکش: سرفراز احمد