رفتار زمانہ

مباحثہ: ہند –چین سربراہ ملاقات

شرکاء:  قربان علی، عبدالنافع

ناظم: معصوم مرادآبادی